Lægerne Sundhedshuset 2. sal 
Ole Wiberg - Bodil Toftdal - Steen Sørensen - Lasse Poulsen - Anne Roed Rudbeck   

Om klinikken


 

Drift af klinikken

Personale

Akutte tider

Faste tider

Lægefaglighed og kursusdage

Hjemmeside og selvbetjening

 

 

Klinikken er som hovedregel åben hverdage 8-16

 

Skulle praksis være lukket i forbindelse med ferie eller fridage kan du/I ved behov for lægehjælp i dagtiden kontakte en af følgende klinikker:

Lægerne Gasvej 5 ......................tlf: 75 62 93 11

Lægerne Juliussensvej ...............tlf: 75 62 52 01

Lægerne Godsbanegade ..............tlf: 75 62 33 33

Uden for dag arbejdstid kontaktes lægevagten på tlf: 70 11 31 31.

 

 

 

Telefonkonultation kl: 8-9

 

Du vil som hovedregel møde en uddannelseslæge, sygeplejerske eller sekretær i telefonen. Der er mulighed for at blive stillet videre til en af klinikkens øvrige læger - eller få dem til at ringe tilbage senere.

 

 

 

Tidsbestilling kl: 9-14,30

 

 

 

Du kan døgnet rundt bestille tid til ikke akutte konsultationer via hjemmesiden ved at klikke på "Selvbetjening".

 

 

 

 

 

Laborant

 

Du kan bestille tid elektronisk til laboranten, men du kan også ringe på 75625022.

 

Når du bestiller en tid ved laboranten og har valgt dagen må du komme som det passer dig mellem kl 8.00 og 14.00 (frokost 12.00-12.30)

 

 

 

Det er oftest muligt at få tid samme eller næste dag.

 

 

 

Laboratoriet er åbent: hver dag 8.00 -14.00

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerske

 

 

 

 

 

Du kan bestille tid elektronisk til sygeplejersken, men du kan også ringe på 75625022.

 

 

 

 

 

Vores sygeplejerske varetager forskellige vaccinationer, vortebehandling, øreskylning, nogle periodiske kontroller af blodtryk og sukkersyge, rygestop samtaler, og forskellige forebyggende samtaler. samt tager blodprøver når laboranten ikke er til stede. Desuden foretager de 3 års børneundersøgelser, motortattest på unge, samt forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft. 

 

 

 

 

 

Lægevagten

 

Efter kl. 16 samt i weekend og helligdage kontaktes lægevagten på tlf. 70113131

 

 

 

 

 

Akutte tider

 

Har du brug for en akut tid eller evt sygebesøg må du ringe samme dag mellen kl 8 og 9. Der må påregnes ventetider ved akutte tider. Du kan ikke forvente stillingtagen til eller behandling af mere end én problemstilling.

 

 

 

Faste tider

 

En fast tid er en forud bestilt tid ved en læge eller sygeplejerske. Der er afsat 10-15 minutter, og der kan ikke forventes stillingtagen og behandling af mere end højst 2 problemstillingen indenfor dette tidsrum.

 

Sygesikringen accepterer ikke  at patienter får mere end en tid pr dag. Det er derfor ikke muligt samme dag at have tid både ved læge og sygeplejerske eller ved 2 forskellige læger. Det er af samme grund ikke muligt at få tid til både forebyggelseskonsultation og alm konsultation samme dag.

 

Det er altså ikke os der er ufleksible men Sygesikringen i Region Midtjylland der ikke ønsker at honorere den fleksible tilgang til patientbehandlingen.

 

 

 

5 minutters tider

 

Vi har for at øge muligheden for en læge konsultation indført begrebet “5 minutters tider”, der som hovedregel ligger fra kl 15.15.

 

minutters tider kan benyttes til enkle problemstillinger som lægen forventes at kunne løse hurtigt. Der kan aldrig blive tale om mere end én problemstilling

 

på en 5 minutters tid

 

 

 

Akupunktur

 

Flere af lægerne udfører akupunkturbehandlinger efter aftale. Tid til dette vil som hovedregel ligge mellen kl 8 og kl 9.

 

Der er en egenbetaling pr gang på 50 kr til dækning af nåleudgifter.

 

 

 

Lægefaglighed og kursusdage

 

 

 

Vi opfatter videreuddannelse som central for at kunne varetage relevant og tidssvarende udredninger og behandlinger. Vi har internt afsat et antal kursusdage pr år for at kunne holde vores viden og kunnen a jour.

 

Lægerne har også afsat hjemmearbejdsdage til attester m.m.

 

Du vil derfor ikke kunne forvente altid at møde “din personlige læge” i klinikken.

 

Uddannelsen af kommende praktiserende læger er væsentligt hvor vi ofte har uddannelseslæger i klinikken. Disse kan være kortere eller længere i deres forløb efter bestået lægeeksamen. Uddannelseslægen har naturligvis altid muligheden for at spørge eller kalde på en af klinikkens faste læger.

 


Lægerne Sundhedshuset 2 sal - 3   |   Grønlandsvej 1, 2. sal - 3   |   8700 Horsens   |   Tlf 75 62 50 22
administration