MOTORATTEST / KØREKORT

Pris:  450.- kr incl. moms. Medbring venligst pasfoto.
 
Fornyelse af kørekort ved 70 år kræver ikke længere en lægeerklæring
 
Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven af betydning for alle, som fylder 70 år. For de fleste bilister gælder, at kørekortet udløber, når man bliver 70 år. Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på et kørekort, men det kræver ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet. Man kan, ved henvendelse til Borgerservice, få kørekortet fornyet til man er 75 år.
I aldersgruppen fra 75 til 80 år kræver fornyelse en lægeattest og kørekortet udstedes med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen. Fra det 81. år vil gyldighedsperioden fortsat kun være på 1 år ad gangen.