TYPE 2 DIABETES

Til dig med sukkersyge:
 
Når du har sukkersyge, bør du komme 4 gange om året til en klinisk kontrol af sygdommen.
 
En uge før hvert fremmøde i klinikken skal du have taget en blodprøve. Du får svar ved vores sygeplejerske, som er specialuddannet i varetagelse af sukkersygepatienter.
 
Èn gang om året skal du efter dit besøg ved sygeplejersken også have en tid ved lægen med henblik på en “Årskontrol”, hvor dine “måltal” for sukkersygebehandlingen justeres; din medicinliste gennemgås og evt. problempunkter, som er blevet diskuteret med sygeplejersken kan adresseres.
 
Dansk selskab for Almen Medicin anbefaler endvidere:
 
Fysisk aktivitet med sved på panden 3 gange om ugen.
 
Årlig kontroller ved øjenlæge og tandlæge, kvartårlige tilsyn ved fodterapeut. Influenzavaccination, rygeophør, evt vægttab samt medicinsk behandling i form af Metformin og Kolesterolsænkende medicin, jfr. nedenfor under links.
 
Links:
 

Dansk Selskab for Almen Medicin's Patient information om Type 2 diabetes 
Horsens Kommunes tilbud til Type 2 diabetes
Type 2 Diabetes for borgere i Horsens Kommune
Kurser for borgere i Horsens med kronisk sygdom