HENVISNING TIL SYGEHUS

Når vi har udstedt henvisning til behandling eller udredning på sygehus, vil du som regel modtage en besked via din e-boks eller pr. brev inden for 2 uger du har været hos lægen. 
Såfremt du ikke har modtaget noget indkaldelselsesbrev fra et sygehus inden for denne tidsfrist, så kontakt os gerne på mail eller tlf 75625022
 
Befordring
 
I visse tilfælde har du ret til befordringsgodtgørelse eller hjælp til befordring til en underøgelse eller behandling på sygehuset. 
Læs mere her.
 
Vælg et andet offentligt hospital (frit sygehusvalg)
Som patient kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet.
En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetid end andre lignende afdelinger. 
Hvis du gerne vil på et andet offentligt hospital, kan du kontakte den afdeling, du er henvist til. De vil så sørge for at sende din henvisning til det hospital, du har valgt.
 
Ret til hurtig udredning - Udredningsretten
Hvis du er henvist til udredning på sygehus, skal sygehuset, hvis det er fagligt muligt, have udredt dig, dvs. besluttet hvilken behandling, du skal tilbydes eller have afkræftet mistanken om sygdom inden for 1 måned (30 dage), efter du er henvist.
Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 1 måned, skal det forsøge at få dig udredt inden 1 måned på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker. 
 
For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om 
maksimale ventetider for livstruende sygdomme.
Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for fristen, skal sygehuset inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal redegøre for de kommende undersøgelser, som det forventes, at du skal gennemgå.
 
Behandlingsfrist
Er du henvist til behandling efter, at du er udredt, har du i nogle tilfælde ret til at benytte det 
udvidede frie sygehusvalg og komme på et privathospital, hvis regionen ikke kan tilbyde dig behandlingen inden for nogle bestemte frister.
 
Ventetid på offentlige hospitaler
På 
www.venteinfo.dk kan du se ventetiden på de offentlige hospitaler
Du kan kontakte 
Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.
 
 
Vælg et privathospital (udvidet frit sygehusvalg)
Hvis du ikke kan tilbydes behandling inden for de gældende frister, kan du i nogle tilfælde også vælge at komme på et privathospital. Dette kaldes udvidet frit sygehusvalg. 
 
I pjecen 
Når du er henvist til sygehus kan du læse om dine rettigheder og valgmuligheder som patient. Du kan læse om din ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg