PSYKISKE SYGDOMME

 

 

 

 

 

 

 

Mere normalt, end de fleste tror
Psykisk sygdom er langt hyppigere, end mange tror. Omkring 200.000 danskere lider af depression, omkring 200.000 af angst og omkring 300.000 af misbrug. Herudover er der et stort antal mennesker, ca. 40.000, der er ramt af svære psykoser, og 50.000 af demens. I den nyeste undersøgelse angav 15% at have stressrelaterede symptomer. 
 
Behandlingen af psykiske sygdomme kan omfatte samtalebehandling, evt. kombineret med medicin. Nogle gange foregår det hos psykiater, nogle gange hos os, eller i et samarbejde. 
 
Samtaleterapi hos os: I henhold til vores overenskomst med det offentlige, kan vi i udvalgte tilfælde tilbyde et forløb med op til 7 samtaler à 30 minutter inkl. tid til journalskrivning. 
 
Henvisning til psykolog: Visse patientgrupper kan få tilskud til behandling hos psykolog. 
Se her om du har mulighed for tilskud
Har du en privat sundhedsforsikring vil du ofte kunne få dækket psykologbahandling efter henvisning fra egen læge.
 
Medicinsk behandling: I alle tilfælde af medicinsk behandling gælder, at behandling løbende skal tages op til overvejelse. For visse typer medicin er det desuden vigtigt at lave regelmæssige undersøgelser af fx. blodtryk, elektrokardiogram eller blodprøver for at undgå bivirkninger. Hvor ofte, det er nødvendigt at komme, aftales individuelt med din læge, men vi anbefaler alle, der får medicin for psykiske lidelser at komme til kontrol minimum en gang om året. 

Vigtigt om receptfornyelse: Medicin mod psykiske lægemidler kan i nogle tilfælde have alvorlige bivirkninger eller risiko for afhængighed. Læger, som skriver recepter på medicin har ansvar for at sikre at retningslinjerne for behandlingen overholdes. Det gælder derfor, at nye recepter altid skal udstedes af den, der har ansvaret for behandlingen. 
 
Årskontrol: Ved årskontrollen laves en forundersøgelse ved personalet, hvor der afhængigt at sygdom og den ordinerede medicin tages blodprøver, blodtryk og evt. elektrokardiogram. Nogle dage senere vil du komme til en lægesamtale. 
 
Links:
 
Psykiatrifondens vejledninger: 
 

Angst 
Depression 
Personlighedsforstyrrelser
ADHD

Det mentale motionscenter her kan du styrke din mentale sundhed med øvelser til at håndtere angst, PTSD eller andre psykiske lidelser
 


Her kan du læse mere om stress og tage en stresstest
Stress råd

 
Skemaer mv til download: 
 

Depressionsskema
Angstskema